Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy oraz Punktu Przedszkolnego od 18 stycznia 2021r.

§ 1 Ogólne zasady organizacji pracy Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy i Punkt Przedszkolny wznawiają funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora [...]