Lp

Nazwisko i imię nauczyciela

Funkcja

Nauczany przedmiot

1

Rozbicka Teresa

dyrektor szkoły

historia

2

Byczyńska-Kozioł Julita

język niemiecki

3

Czapska Leonida

wychowanie fizyczne, przyroda

4

Duk Małgorzata

wychowawca kl.III

edukacja wczesnoszkolna, przyroda, muzyka, terapia pedagogiczna

5

Dziewulski Przemysław

wychowawca kl. V

język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa

6

Borkowska Marzena

chemia, fizyka

7

Krasnodębska Sylwia

nauczyciel wspomagający, terapia pedagogiczna, geografia

8

Księżopolska Jolanta

wychowawca kl. VI

matematyka

9

Dobrowolska Agnieszka

wychowawca w oddziale przedszkolnym

WOS, historia

10

Pulkowska Elżbieta

wychowawca kl. I

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

11

Sawicki Tomasz

informatyka

12

Słupska Małgorzata

wychowawca kl.VII

język polski, WDŻ

13

Stańska Ewa

wychowawca grupy 3-4 latków

wychowanie przedszkolne

14

Tomaszewska-Papakul Iwona

wychowawca kl.VIII

wychowanie fizyczne, język polski, biblioteka

15 Wasilewska Ewa wychowawca kl. IV, wychowawca świetlicy plastyka, technika, informatyka,  biologia
16 Tomczak Marta doradztwo zawodowe
17 ks. Sidoruk Mirosław religia