Lp

Nazwisko i imię nauczyciela

Funkcja

Nauczany przedmiot

1

Rozbicka Teresa

dyrektor szkoły

historia

2

Byczyńska-Kozioł Julita

język niemiecki

3

Joanna Jasińska

wychowanie fizyczne,

4

Duk Małgorzata

wychowawca kl. I

edukacja wczesnoszkolna, muzyka, terapia pedagogiczna

5

Dziewulski Przemysław

wychowawca kl. IV

język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa

6

Ewa Jaszczuk

chemia, fizyka

7

Krasnodębska Sylwia

wychowawca kl. II

edukacja wczesnoszkolna terapia pedagogiczna, pedagog specjalny

8

Księżopolska Jolanta

                    –

matematyka

9

Dobrowolska Agnieszka

wychowawca kl. III

edukacja wczesnoszkolna, wf

10

ks. Sidoruk Mirosław

religia

11

Sawicki Tomasz

informatyka

12

Słupska Małgorzata

wychowawca kl.V

język polski, WDŻ

13

Monika Kurowska

wychowawca grupy 3-4 latków

wychowanie przedszkolne

14

Tomaszewska-Papakul Iwona

wychowawca kl. VII

wychowanie fizyczne, język polski, rewalidacja indywidualna

15 Wasilewska Ewa wychowawca kl. VIII, wychowawca świetlicy plastyka, technika, edukacja informatyczna
16 Beata Piotrowska nauczyciel wspomagający, doradztwo zawodowe
17 Małgorzata Bujalska przyroda, historia, WOS, biologia, geografia
18           Krystyna Sochacka logopeda