Kilka kart z historii naszej szkoły:

Do czasu wybudowania szkoły w Krynicy nauka odbywała się w domach prywatnych. Od 1933 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika i nauczyciela A. Chomina rozpoczęto budowę szkoły. Budynek szkolny powstał z funduszy gminnych. Dużą rolę odegrali mieszkańcy okolicznych wsi, którzy społecznie wykonywali wiele różnych prac budowlanych.

W 1935 roku progi nowej szkoły przekroczyli uczniowie wraz
z nauczycielami. W 1936 roku na dziedzińcu szkolnym stanął pomnik
Józefa  Piłsudskiego, na którego cokole widniał napis „Wskrzesicielowi Polski – Krynica”. Wybuch II wojny światowej nie zakłócił działalności szkoły.
W czasach komunistycznych pomnik przed szkołą został rozebrany. Zachowała się tylko tablica z napisem.

Po wyzwoleniu Polski kierownikiem szkoły został p. Sz. Dmowski, po nim p. Terlikowski; w latach 1968 – 1975 dyr. Stanisław Wiśniewski; 1976 – 78
dyr. Danuta Aniszewska; 1979 – 1983 dyr. Andrzej Goławski; 1984 – 1987
dyr. Lechosław Nowak; 1987 – 1988 dyr. Waldemar Księżopolski; 1988 – 1989 dyr. Ewa Poławska; 1989 – 1990 dyr. Elżbieta Pulkowska.

Od 1990 roku funkcję dyrektora pełni pani Teresa Rozbicka. Pani dyrektor jest dobrym gospodarzem placówki. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu znacznie poprawiły się warunki pracy uczniów i nauczycieli. szkoła została rozbudowana o część świetlicową i łazienki. Na bieżąco przeprowadzane są remonty sal lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń szkolnych. W znacznym stopniu zmienił się wygląd terenu wokół budynku szkolnego. Dokonano termoizolacji nowej części budynku, renowacji pokrycia dachowego oraz wykonano chodniki i podjazd dla niepełnosprawnych.