Witamy na naszej  stronie internetowej.

Szkoła Podstawowa w Krynicy ma bardzo długą tradycję. Po odzyskaniu niepodległości , w latach dwudziestych, nauczanie odbywało się w domach prywatnych. Dzięki ofiarności i wysiłkowi mieszkańców okolicznych wsi w 1935 oddano do użytku budynek szkolny, w którym nauka odbywa się do dzisiaj. Jest to budynek piętrowy, który podawany był wielokrotnie modernizacji. Przez pierwsze ok. 40 lat do nauki wykorzystywano 4 sale lekcyjne na parterze oraz jedną na piętrze. Pozostałe 5 pomieszczeń na piętrze zajmowali kierownik szkoły oraz nauczyciele. W latach osiemdziesiątych mieszkania nauczycieli zaadoptowano do celów szkolnych. W latach 2001-2002 dobudowano kotłownię olejową, sanitariaty oraz świetlicę, w następnych latach wymieniono stolarkę okienną i przeprowadzono termoizolację budynku. Obecnie szkoła dysponuje 8 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową pomieszczeniem świetlicowym, biblioteką, zastępczą salą gimnastyczną.

Szkoła wyposażona jest w komputery, laptopy, projektory, wizualizer i tablic interaktywne. Do szkoły dzieci uczęszczają z 5 miejscowości: Nakor, Krynicy, Stanów Dużych, Stanów Małych, Sosny-Kicki, proces lekcyjny zabezpiecza grono wykwalifikowanych nauczycieli. Szkoła wspiera uczniów w pokonywaniu trudności poprzez organizację zajęć wyrównawczych, logopedycznych, psychologicznych, terapii pedagogicznej. Szkoła tworzy warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań poprzez organizację różnorodnych kół zainteresowań: matematycznego, polonistycznego, plastycznego, muzyczno-ruchowego, sportowego, teatralnego, informatycznego, języka angielskiego.

W latach 2008 – 2014 szkoła zrealizowała 11 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2008 rok – „Aktywne spędzanie wolnego czasu, szansą na wszechstronny rozwój dziecka”, 2009 rok-Edukacja to ważna sprawa, szkoła po lekcjach też jest ciekawa, 2009-11 Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne, 2010 rok – „Dzisiaj rozwijam swój mały talent, w przyszłości będę miał wiele zalet”., 2010 rok –„Podróże bliskie i dalekie”, 2011/2012- „Kreatywnie patrzę w przyszłość”, 2011/2012- „Razem pokonamy trudności”, 2012 rok – „Podróże kształcą”, 2012/2013 – „Doświadczam, przeżywam, poznaję”, 2012/2013 – „Przedszkole naszą szansę”, 2013/14 –„Dajmy dzieciom szansę”. Dzięki pozyskanym funduszom dzieci miały możliwość zwiedzić takie miejsca jak: Westerplatte, Gdańsk, Gdynię, Sopot, Malbork, Poznań, Biskupin, Gniezno, Kruszwicę, Kraków, Częstochowę, Zakopane, Zamość, Drohiczyn, Górę Grabarkę, Mielnik, Puszczę Białowieską, Puszczę Kampinoska, Lublin, Kozłówkę, Nałęczów Czarnolas, Żelazową Wolę, Zamek Królewski w Warszawie, Łowicz, Sromów, Wolę Okrzejską. Uczniowie mogli uczestniczyć w wyjazdach do teatru, muzeum, kina, na pływalnię oraz w zorganizowanym wypoczynku letnim i zimowym. Wszystkie formy wsparcia były dla uczniów bezpłatne. Szkoła rozwija samorządność uczniowską, wspierając działalność Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowskie inicjatywy. Uczniowie uczestniczą w konkursach i przeglądach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, na których prezentują swój dorobek i zdobywają nagrody. Rodzice są partnerami szkoły w planowaniu działań profilaktycznych i wychowawczych, ich inicjatywy wpływają pozytywnie na rozwój szkoły.