W naszej szkole zawsze znajdzie się ktoś, kto wyciągnie do Ciebie rękę, gdy będziesz w potrzebie i pomoże w kłopotach. Kolega, nauczyciel – nieważne. Tu nauczyciel jest przyjacielem. Przyjaciel natomiast często nauczycielem w życiowych problemach. Każdy kto wchodzi do naszej szkoły wyczuwa tą specyficzną atmosferę zrozumienia, zaufania, troski o człowieka.
W tej szkole ważny jest każdy uczeń. Znamy się wszyscy, nauczyciele znają uczniów od przedszkola, pamiętają jako sześciolatków, później uczą nas
w starszych klasach. A my – uczniowie rośniemy, dojrzewamy, zmieniamy się pod wpływem tych, których troską jest, żeby nauczyć nas jak najwięcej
i wychować na wspaniałych ludzi. Nauczyciele wspólnie z rodzicami jednoczą się, wspierają we wspólnej pracy. W naszej szkole każdy jest jednakowo ważny, każdy stanowi cząstkę szkolnej społeczności. Wszyscy tworzymy jedną, wielką rodzinę.

Obecnie w Szkole Podstawowej w Krynicy uczy się 59 uczniów
w klasach I – VIII oraz 16 dzieci w oddziale przedszkolnym i 12 w przedszkolu. Pracuje w niej 17 nauczycieli.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem. Wspólnie z rodzicami
i Gminnym Ośrodkiem Kultury organizujemy coroczny Piknik Rodzinny, Spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadzia, Choinkę Noworoczną. Wychowujemy uczniów w duchu patriotyzmu przygotowując uroczystości związane ze świętami narodowymi. Staramy się też integrować z innymi szkołami na terenie naszej gminy, organizując różne międzyszkolne imprezy. Od szesnastu lat nasza szkoła jest organizatorem Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Corocznie uczestniczymy także w organizowanym przez Szkołę Podstawową w Krześlinie przeglądzie tanecznym – Z tańcem przez wieki. Kształtujemy u dzieci miłość do naszej Małej Ojczyzny biorąc udział
w Gminnym konkursie „Tu jest mój dom”. Współpracujemy także z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dzięki czemu dzieci mają zapewnione wyprawki szkolne i inną pomoc materialną. Szkoła współdziała również z Ośrodkiem Zdrowia „Puls” w Krześlinie i Parafią p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krynicy.

W szkole działają różne koła zainteresowań: plastyczne, muzyczno-ruchowe, czytelnicze, sportowe, językowe, teatralne. Uczniowie z powodzeniem uczestniczą w różnych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim. W latach 2012– 2016 odnosili liczne sukcesy w następujących konkursach: Powiatowy konkurs plastyczny „Śniadaniowa klasa”- I miejsce oraz wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim. Zdobyli też wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich „Podążając za świętością Jana Pawła II” i „Bądź wrażliwy” oraz w konkursach powiatowych  organizowanych przez Sanepid, Nadleśnictwo, KRUS, PKS oraz Urząd Marszałkowski w Warszawie. W powiatowym konkursie plastyczno- ekologicznym pod hasłem „Z wizytą u państwa Reymontów” pięciu uczniów zdobyło nagrody. Otrzymywali również wyróżnienia w powiatowym konkursie BRD.

W latach 2007-2012  pracowaliśmy nad realizacją jedenastu projektów
z  EFS. Z pozyskanych funduszy zakupiono pierwsze cyfrowe aparaty, kamerę, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne. Organizowane były zajęcia pozalekcyjne, zajęcia terapeutyczne, logopedyczne, wyjazdy na basen, wycieczki krajoznawcze.

W latach 2012- 2016 zrealizowano w szkole kolejne dwa projekty EFS: „Doświadczam, przeżywam, poznaję” i „Przedszkole naszą szansą” Z tych funduszy szkoła została wyposażona w wiele niezbędnych i cennych pomocy dydaktycznych. Uczniowie mieli okazję rozwijać swoje zdolności w różnych kołach zainteresowań; korygować wady postawy podczas licznych wyjazdów na pływalnię oraz na zajęciach gimnastyki korekcyjnej; uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach logopedycznych, terapeutycznych. W trakcie realizacji projektów zorganizowano dla uczniów naszej szkoły wiele atrakcyjnych wycieczek krajoznawczych, zimowisko w górach, kolonie letnie nad morzem oraz wyjazdy do kina i teatru.

W roku 2017/18 szkoła brała udział w różnych programach i projektach: Szklanka mleka, Owoce w szkole, Nie pal przy mnie proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie, Trzymaj formę, SKO. Biblioteka szkolna uczestniczyła w Narodowym Programie Czytelnictwa, z którego pozyskała środki finansowe na zakup 200 książek – 3100zł. W celu propagowania czytelnictwa zorganizowano świąteczny kiermasz taniej książki. Przeprowadzono także akcję Groszowa pomoc, dzięki której udało się zebrać środki na schronisko dla zwierząt. Przez cały rok uczniowie zbierali makulaturę w celu wymiany na ręczniki i papier toaletowy oraz nakrętki plastikowe, które były przeznaczone na pomoc niepełnosprawnym.

O dobrym poziomie pracy nauczycieli i zdolnościach uczniów świadczą wyniki uczniów klas szóstych ze sprawdzianu zewnętrznego, które w ostatnich latach mają tendencję zniżkową, ale zwykle przewyższają średnie gminy i powiatu.

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego:

2012 r. szkoła – 21; 00 gmina – 19, 95; powiat – 21,44

2013 r. szkoła – 26, 00; gmina – 21, 67; powiat – 22,97

2014 r. szkoła- 20, 20; gmina- 20, 47; powiat –  24,36

2015 r. szkoła – j. polski -72, 7; gmina – 70, 9; powiat – 68,2

matematyka- 56, 8: gmina -48, 5; powiat – 53,9

  1. angielski – 69, 3; gmina – 70, 1; powiat – 70,9

2016 r. szkoła -j. polski -79, 4; gmina – 76; powiat -67,7

matematyka- 55, 6; gmina – 56, 8; powiat- 51,1

  1. angielski – 61, 8; gmina – 69, 1; powiat- 63,4

 

W tym roku, 11 listopada, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, czekają nas jeszcze wielkie chwile: uroczyste nadanie szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, wręczenie sztandaru i odsłonięcie odnowionego Pomnika Wolności.