Spotkanie organizacyjne w przedszkolu

 W Aktualności, Z życia szkoły

Dnia 31 sierpnia o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne z wychowawcami dla rodziców dzieci przedszkolnych (3 – 6 lat).

Zajęcia w przedszkolu rozpoczną się 1 września według zadeklarowanych przez rodziców godzin pobytu dzieci.

Pozostałe Aktualności