Laboratoria Przyszłości

 W Aktualności, Wydarzenia, Z życia szkoły

W klasie IV odbyła się lekcja języka angielskiego z wykorzystaniem sprzętu pozyskanego  w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Uczniowie tworzyli zwierzęta za pomocą produktów żywnościowych. Zajęcia zostały udokumentowane poprzez użycie aparatu fotograficznego.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłosci

@LaboratoriaPrzyszlosci

Pozostałe Aktualności