#LaboratoriaPrzyszłosci

 W Aktualności, Galeria, Wydarzenia, Z życia szkoły

Podczas przygotowań do Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek oraz występu tanecznego na choince szkolnej, uczniowie wykorzystali sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

W ramach kół zainteresowań przygotowywane są występy na Gminne Przeglądy oraz imprezy szkolne. Artyści oswajają się ze sprzętem nagłośnieniowym oraz kształtują odporność emocjonalną poprzez przygotowanie do występów publicznych. Ćwiczą także poczucie rytmu i pamięć ruchową.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłosci

@LaboratoriaPrzyszlosci

Pozostałe Aktualności