Laboratoria Przyszłości Marzec 2023

 W Aktualności, Z życia szkoły

Uczniowie klasy VII i VIII podczas lekcji lekcji wychowania fizycznego, realizując temat „Step Aerobic – nowoczesne formy gimnastyki” wykorzystali nagłośnienie zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Joanna Jasińska

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłosci

@LaboratoriaPrzyszlosci

Pozostałe Aktualności