Rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów matematycznych. Lekcja otwarta.

 W Aktualności, Galeria, Wydarzenia, Z życia szkoły

24 kwietnia 2024 r. w klasie III odbyła się lekcja otwarta, przeprowadzona w ramach działań kursu Rozwijanie zdolności rozwiązywania problemów matematycznych.

Uczniowie mieli okazję zmierzyć się z nowym wyzwaniem: dodawaniem liczb trzy i czterocyfrowych. W trakcie zajęć dzieci uczyły się, jak poprawnie sumować duże liczby, korzystając z piramidy diamentów. Uczniowie pracowali w parach, przy specjalnie przygotowanych stanowiskach. Taka forma zajęć sprzyjała rozwijaniu umiejętności współpracy i komunikacji. 

Podczas lekcji panowała atmosfera skupienia i zaangażowania, dzieci z entuzjazmem podejmowały się wykonywania kolejnych zadań. Nauczyciele na bieżąco udzielali wsparcia i  wyjaśniali wszelkie wątpliwości .

Przeprowadzenie zajęć metodą problemową oraz budowanie myślących klas przyczyni się do dalszego rozwoju umiejętności matematycznych uczniów.

Pozostałe Aktualności