Laboratoria przyszłości kwiecień 2023 r.

 W Aktualności, Wydarzenia, Z życia szkoły

24 kwietnia uczniowie klasy 2 przygotowali pracę konkursową w ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Dzieci wraz z wychowawcą, panią Sylwią Krasnodębską, nagrały wywiad na temat ekologicznych postaw, mających wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Do nagrania konkursowego wykorzystano dyktafon zakupiony w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłosci

@LaboratoriaPrzyszlosci

Pozostałe Aktualności