Uroczystość oddania budynku przedszkolnego i stołówki szkolnej

 W Aktualności, Galeria, Wydarzenia, Z życia szkoły

10 listopada 2022r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy, w Gminie Suchożebry, odbyła się uroczystość oficjalnego oddania do użytku nowego budynku przedszkola i stołówki szkolnej. Spotkanie to było także okazją do upamiętnienia 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 Symbolicznego otwarcia obiektu poprzez przecięcie wstęgi dokonali: Wójt  Gminy Suchożebry – Krzysztof Bujalski, Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry – Paweł Krakowski, dyrektor szkoły – Teresa Rozbicka, Przewodnicząca Rady Rodziców – Magdalena Więsak oraz przedstawiciel przedszkolaków – Lenka Ciszewska. Następnie Proboszcz Parafii w Krynicy, ksiądz Mirosław Sidoruk poświęcił sale przedszkolne i stołówkę oraz zawieszone w nich krzyże. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie biało-czerwonych wieńców pod Pomnikiem Wolności znajdującym się przed szkołą oraz  zapalenie znicza.

 Po oddaniu hołdu Patronowi Szkoły, Józefowi Piłsudskiemu oraz wszystkim bohaterom walki o niepodległość, uczestnicy wydarzenia udali się na świetlicę wiejską. Dalszą część uroczystości rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego, po którym nastąpiły oficjalne wystąpienia: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krynicy, Wójta Gminy Suchożebry, Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry. Wójt z tej okazji przekazał przedszkolakom prezenty, które były miłą niespodzianką.

Wśród honorowych gości uroczystości znaleźli się także: Radni Rady Gminy Suchożebry, Zastępca Wójta Gminy Suchożebry – Artur Wrzosek, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach – Elżbieta Żelazowska, Dyrektor Zespołu Oświatowego w Krześlinie – Monika Głuchowska, Dyrektor GOK w Suchożebrach – Aneta Wyżywniak, sołtysi wsi: Krynica, Nakory, Stany Małe, Stany Duże, Sosna Kicki, emerytowani nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni tutejszej placówki, oraz przedszkolaki, uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy i Punktu Przedszkolnego.

Kolejnym ważnym punktem programu była część artystyczna przygotowana przez dzieci pod kierunkiem nauczycieli. Rozpoczął ją polonez, po którym zaprezentowały się dzieci przedszkolne. Następnie uczniowie kl. I-VIII przedstawili montaż słowno- muzyczny o charakterze patriotycznym dla uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na obiad i słodkie przekąski, przygotowane przez rodziców oraz na okolicznościowy tort.

Pozostałe Aktualności