Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego

 W Aktualności, Z życia szkoły

Dokonaliśmy rozstrzygnięcia konkursu wielkanocnego na „kurczaczka” przygotowanego dowolną techniką w formie przestrzennej i płaskiej. Konkurs skierowany był do przedszkolaków z Punktu i Oddziału Przedszkolnego oraz uczniów z klas I i III. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłą pomysłowością, a każda z wykonanych prac była wyjątkowa i oryginalna. Każde dziecko zostało nagrodzone. Prace oceniono według kategorii wiekowej.

W grupie przedszkolnej I miejsce zajęła Marta Starzewska, II miejsce przyznano Laurze Wierzchowskiej, a na III miejscu znalazła się praca wykonana przez Alicję Fedorowicz. W oddziale przedszkolnym nagrodzono czterech uczestników oraz przyznano trzy wyróżnienia (Dawid Fedorowicz, Daria Fedorowicz, Julia Jastrzębska). I miejsce w tej kategorii wiekowej zajęła Patrycja Nasiłowska, II miejsce – Mateusz Krasnodębski, a III miejsce (ex aequo) Michalina Protasiuk i Ksawery Makaruk. W ostatniej kategorii wiekowej przyznano aż sześć nagród: I miejsce zajęli Martyna Stańska i Alan Krasnodębski, II miejsce przyznano Gabrieli Dobrowolskiej i Pawłowi Sobieskiemu, a III miejsce – Magdzie Chęcel i Mai Makaruk. Wyróżniono też Huberta Oszczepalińskiego.

Jury oceniało pomysłowość, staranność wykonanych prac, wkład dzieci oraz zgodność pracy z tematem.

Sylwia Krasnodębska

Mateusz Krasnodębski

Pozostałe Aktualności