KONKURS NA PRACĘ PLASTYCZNĄ „ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI I NARODZINY PAŃSTWA POLSKIEGO”

 W Aktualności, Z życia szkoły

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ

„ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI I NARODZINY PAŃSTWA POLSKIEGO”

I. Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy

II. Cele konkursu:

Celem Konkursu jest:

  • upowszechnianie wiedzy na temat ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na mocy Ustawy z dnia 22 lutego 2019 roku Święta Chrztu Polski,
  • budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń, oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
  • kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich,
  • propagowanie obchodów świąt państwowych,

III. Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III ( kategoria wiekowa 6-9 lat) oraz IV-VIII (kategoria wiekowa 10-15 lat) Szkoły Podstawowej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Krynicy.

2.Tematyka prac powinna obejmować:

a) Chrzest Polski datowany na 14 kwietnia 966 roku.

3.Technika wykonania: praca zgłoszona do konkursu powinna być wykonana  w formacie A3, w dowolnej technice plastycznej na podany powyżej temat.

4.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na upublicznianie prac i wizerunku autora.

IV. Termin i miejsce składania prac:

Wykonane prace należy sfotografować i zdjęcie wysłać na adres e-mailowy organizatora:  krynica2003@gazeta.pl  do dnia 22 kwietnia 2021 roku  do godz. 14:00.

V. Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja konkursowa przewiduje w każdej z kategorii wiekowych nagrody za zajęcie I, II i III miejsca a także wyróżnienia.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do dnia 20 kwietnia 2021 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce na najbliższej akademii szkolnej.

Pozostałe Aktualności