Zakończenie roku szkolnego 2021/2022r.

 W Aktualności, Galeria, Z życia szkoły

24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022.

Po uroczystej Mszy Świętej zebraliśmy się na sali gimnastycznej naszej szkoły, by podsumować kolejny rok pracy.

Rozpoczęliśmy uroczystość oficjalnym przekazaniem Sztandaru szkoły przez uczniów VIII klasy uczniom klasy VII. Nasi tegoroczni absolwenci ślubowali między innymi godnie reprezentować naszą szkołę na dalszym etapie edukacji.

Następnie Pani Dyrektor zrelacjonowała po krótce działalność naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym i rozdała uczniom nagrody i dyplomy za osiągnięcia w nauce oraz działalność na rzecz szkoły – udział w konkursach pozaszkolnych oraz wewnątrzszkolnych, działalność w organizacjach szkolnych, a także dyplomy i podziękowania dla rodziców za wsparcie dzieci w osiąganiu sukcesów szkolnych oraz ich pracę na rzecz szkoły.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna, w której wzięli udział uczniowie klas VIII i VII.

Pozostałe Aktualności