SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „PORY ROKU – PIĘKNO NASZEJ GMINY”

 W Aktualności, Z życia szkoły
 • Cele Konkursu:
  a) promowanie Gminy Suchożebry, poprzez zachęcenie uczniów do wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych zakątków naszej gminy.
  b) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.
  c) Rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i poczucia więzi z gminą.
 • Przedmiot konkursu: Celem konkursu są zdjęcia promujące zabytki, ciekawe miejsca, tradycje i kulturę, ważne i inspirujące wydarzenia społeczne na terenie Gminy Suchożebry.
 • Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.
 • Przyjmowanie prac:
 • Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie.
 • Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: do 1 czerwca 2022r.
 • Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres:
  mariolina4@o2.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”.
 • Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru:
  Imię i nazwisko ucznia
  Wiek
 • Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
 • Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.
 • Oceny zdjęć dokona powołana komisja konkursowa.
Pozostałe Aktualności