Spotkanie opłatkowe 2022

 W Aktualności

21 grudnia 2022r. społeczność szkolna – Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele z naszej szkoły spotkali się świętując zbliżające się nadejście Pana Jezusa. Towarzyszył nam gość specjalny, pan Krzysztof Bujalski, Wójt Gminy Suchożebry.

Spotkanie rozpoczął proboszcz parafii w Krynicy, ksiądz Mirosław Sidoruk, który odczytał fragment z Pisma Świętego, dotyczący wydarzeń związanych z Narodzeniem Jezusa w Betlejem. Pani Dyrektor, Teresa Rozbicka, oraz Pan Wójt złożyli zebranym życzenia świąteczne, po czym przełamaliśmy się opłatkiem.

Uczniowie z klas I – III, należący do szkolnego koła teatralnego, wystąpili we wzruszającym słowno – muzyczno – tanecznym przedstawieniu pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Na zakończenie dzieci zaśpiewały kolędy i pastorałki: „Gwiazdeczka”, „Wczora z wieczora” oraz „Wśród nocnej ciszy”.

Rodzice zorganizowali również obfity poczęstunek wigilijny dla zgormadzonych gości.

Podczas spotkania został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu Laboratoria Przyszłości: mikroporty i mikrofony bezprzewodowe, mikser dźwięku, kolumny nagłośnieniowe, oświetlenie, aparat fotograficzny i statyw.

#LaboratoriaPrzyszłości#LaboratoriaPrzyszłosci

@LaboratoriaPrzyszlosci

Pozostałe Aktualności