KONKURS RODZINNY

 W Aktualności, Z życia szkoły

         Zapraszamy wszystkie rodziny dzieci z przedszkola tzn. grupa 3-4latków,  grupa zerówki 5-6latków oraz z klas I – III do wzięcia udziału w konkursie wielkanocnym pt. :

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”  

Z dostarczonych prac zostaną wyłonione najciekawsze.  

Liczy się pomysłowość i zaangażowanie uczestników konkursu (mamy, taty, rodzeństwa).

REGULAMIN KONKURSU:

  1. Praca powinna zawierać symbole związane ze Świętami Wielkanocnymi.
  2. Przyjmujemy jedną kartkę od rodziny – jeżeli robi je rodzeństwo z pomocą rodziców to wykonujemy jedną pracę, a nie każde dziecko swoją.
  3. Prace zbierane są przez wychowawców poszczególnych grup i klas.
  4. Prace można oddać do  12 MARCA 2021 roku (piątek).
  5. Technika plastyczna – dowolna.
  6. W ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, zaangażowanie, inwencja twórcza, estetyka, wkład pracy oraz zawartość merytoryczna  (symbole świąteczne).
  7. Przyznanie miejsc i wręczenie nagród odbędzie się we wcześniej wyznaczonym terminie.                                               

                          ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Pozostałe Aktualności