Dzień Edukacji Narodowej. Pasowanie na ucznia klasy 1.

 W Aktualności, Galeria, Z życia szkoły

Czwartek, 13 października, okazał się ważnym dniem dla pierwszoklasistów. Uczniowie zaprezentowali się wykonując program artystyczny, do którego przygotowała je wychowawczyni, pani Małgorzata Duk.

Po wykonaniu wierszyków, tańców i piosenek dzieci złożyły uroczyste ślubowanie w obecności całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości. Dumni uczniowie nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Następnie otrzymali z rąk Pani Dyrektor Teresy Rozbickiej pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Tego samego dnia szkoła obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy, Pan Wójt, Krzysztof Bujalski i  Zastępca Wójta, Pan Artur Wrzosek, którzy wręczyli stypendia dla uczniów mających najwyższe noty w nauce. Przekazali też, na ręce Pani Drektor, bukiet kwiatów i życzenia dla pracowników szkoły. Także Pani Dyrektor z okazji święta  wręczyła wyróżniającym się w swojej pracy nauczycielom Nagrody Dyrektora.

Uczniowie klas starszych, pod przewodnictwem pani Beaty Piotrowskiej i Małgorzaty Duk, przygotowali Galę Orłów. Nauczyciele otrzymali nominacje do „Oscarów” w wielu ciekawych kategoriach i zostały im wręczone pamiątkowe dyplomy oraz piękne kwiaty.

Iwona Papakul – Tomaszewska

Pozostałe Aktualności