CZTERY PORY ROKU MATEMATYKI. JESIEŃ.

 W Aktualności, Z życia szkoły

Projekt dofinansowała fundacja mBanku.

Drodzy Uczniowie i Rodzice miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu matematycznego  – „Cztery pory roku matematyki. Jesień”.

   Program mPotęga to program ogólnopolski skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób. U podstaw mPotęgi leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb. (źródło: Biuro Programu mPotęga).

Co roku fundacja mBanku przeznacza ok. 1 mln. Zł na wsparcie nowoczesnej i praktycznej  edukacji matematycznej.

W tegorocznej VIII edycji programu złożono 672 wnioski natomiast dofinansowano 161 projektów. Nasza szkoła otrzymała grant w wysokości 5000 zł na realizację kreatywnych zajęć z matematyki: ,, Cztery pory roku matematyki. Jesień”.

W projekcie wezmą udział uczniowie klasy VII  i VIII  a także ich rodzice m. in. odbędzie się wycieczka rowerowa do sadu, pomiary, obliczenia, zamiana jednostek, wykonanie kosztorysu założenia sadu a na wielki finał zaplanowano konkurs rodzinny na ,, Danie z jabłek”.

Informacje oraz fotorelacje z realizacji projektu będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły .

Pozostałe Aktualności