CZTERY PORY ROKU MATEMATYKI. JESIEŃ.

 W Aktualności, Z życia szkoły

Projekt dofinansowała fundacja mBanku.

Za nami pierwszy miesiąc realizacji projektu ,, Cztery pory matematyki. Jesień” w ramach programu grantowego mPotega, finansowanego przez Fundację mBanku. Informacja o uzyskaniu dofinansowania do projektu  została przekazana uczniom podczas rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2021 r.  a także umieszczona na stronie internetowej szkoły, gazetce szkolnej i Facebooku. We wrześniu zostało również zorganizowane pierwsze spotkanie koordynatora projektu i  nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami klas VII – VIII. W ramach  programu zapoznano uczestników z harmonogramem działań, a także wybrano skład zespołu projektowego. Wiele emocji wzbudziła w uczniach wiadomość o wycieczce rowerowej zaplanowanej na  październik. Ważnym aspektem wyjazdu jest integracja klasowa. Po długim nauczaniu zdalnym młodzież będzie miała okazję do spotkania, rozmów i wspólnej zabawy.

Pozostałe Aktualności