Zebranie z rodzicami!

 W Aktualności

Dyrektor i grono pedagogiczne zapraszają rodziców na zebranie

śródsemestralne, które odbędzie się w najbliższy wtorek,

26 listopada o godz. 15.00.

Jest to również dzień otwarty. Nauczyciele będą pełnić dyżur do godziny 17.00.

Pozostałe Aktualności