Zdalne nauczenie

 W Aktualności

Zgodnie z zaleceniami realizujemy podstawę programową, na miarę naszych możliwości, z domu. Prosimy na bieżąco stosować się do zaleceń nauczycieli. Ponadto podajemy link, który umożliwi uczniom naukę oraz utrwalanie materiału.

www.gov.pl/zdalnelekcje

Pozostałe Aktualności