Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 W Aktualności

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z wytycznymi GIS dotyczącymi warunków powrotu dzieci do przedszkoli umieszczonych pod linkiem:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Pozostałe Aktualności