Uwaga Konkurs !!!!!!!

 W Aktualności

Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza konkurs plastyczny organizowany przez BOŚ I POCZTĘ POLSKĄ na projekt znaczka pocztowego, który będzie przedstawiał ideę wolontariatu. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Szczegółowe informacje  i regulamin konkursu zamieszczone są na stronie

https://www.oczamimlodych.pl/index.php?m=re

Dodatkowych informacji udziela P. Beata Piotrowska tel. 515248713 , która jednocześnie zachęca do udziału w konkursie:

„Zachęcam Was do zapoznania się z regulaminem konkursu dostępnym na wyżej podanej stronie. Projektujcie znaczek wg   wskazanych wymagań, a sprawami technicznymi zajmiemy się później. Nie martwicie się o sposób dostarczania prac. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody”.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.

Pracę konkursową należy wykonać w orientacji poziomej, w formacie A4 (tj. 29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości).

Na pracy konkursowej nie mogą znajdować się:

  1. ramka – ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);
  2. napisy;
  3. podpisy autorów;
  4. elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.;
  5. znaki towarowe, logotypy.

Praca konkursowa powinna być dostarczona do Organizatorów drogą elektroniczną poprzez Panel Koordynatora.

Przesłana do Organizatorów praca konkursowa musi zawierać:

  1. Skan pracy konkursowej w formacie JPG, o szerokości 800 px (wymiar poziomy), o rozmiarze nie większym niż 1 MB;
  2. Informacje o autorze tj. imię i nazwisko, data urodzenia;
  3. Tytuł pracy konkursowej (maksymalnie: 30 znaków ze spacjami);
  4. Skan oryginału zgody uczestnika konkursu, o którym jest mowa w rozdziale IV w pkt. 7e, 7f.

Koordynator Placówki jest obowiązany do przesłania raportu z przeprowadzenia Konkursu w Placówce (maksymalnie: 1800 znaków ze spacjami)

Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym prace stworzone techniką przestrzenną, komputerową lub w orientacji pionowej nie będą podlegać ocenie

Pozostałe Aktualności