„Spotkanie z poezją”

 W Aktualności

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim „Spotkanie z poezją”

 

TEMATYKA  KONKURSU

Tematyka konkursu obejmuje dowolne, lubiane przez dzieci wiersze.

 

CELE KONKURSU

Popularyzowanie poezji.

Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci.

Umożliwienie uczestnikom występu przed publicznością i prezentacji własnych umiejętności.

Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły i Punktu Przedszkolnego w Krynicy.

Uczestnik przygotowuje na pamięć jeden, wybrany przez siebie wiersz.

Szkoła przeprowadza eliminacje aby wyłonić po trzy osoby z następujących grup wiekowych: 5-6 –latki, kl.II-IV, kl.V-VII.

 

PROCEDURY OCENY WYKONAŃ RECYTATORSKICH

Prezentacje uczestników oceniać będzie jury, a oceniane będą następujące elementy:

–dobór repertuaru.

–sposób interpretacji recytowanego wiersza,

–ogólne wrażenie artystyczne,

–pamięciowe opanowanie tekstu.

 

Jury, do końca kwietnia 2018r., wyłoni zwycięzców (I, II i III miejsce).

 

Za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych grupach wiekowych

zostaną przyznane nagrody

 

Pozostali uczestnicy otrzymają drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.

Iwona Tomaszewska-Papakul

Pozostałe Aktualności