„Pola tętniące życiem”…

 W Aktualności

W ramach kampanii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym, 4 marca b.r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z ornitologiem, panem Maciejem Cmochem, przedstawicielem Towarzystwa Przyrodniczego „BOCIAN”. Przywykliśmy do spotkań wiążących się z tematyką powrotu bocianów do Polski na wiosnę, zagrożeń, jakie napotykają podczas swojej wędrówki oraz form pomocy organizowanej w tym zakresie przez człowieka. Tegoroczne spotkanie dotyczyło mniej nam znanego i zdecydowanie rzadziej spotykanego gatunku w Polsce – Błotniaka łąkowego. Dowiedzieliśmy się, że ten gatunek ptaka spotykany jest w naszym rejonie i objęty jest ochroną ze względu na niską liczebność swej populacji. Żyje on na łąkach i polach uprawnych i tam właśnie zakłada gniazda. Na długi okres jesienno zimowy opuszcza Polskę i wędruje do Afryki, aż po południowe krańce Sahary. Podczas spotkania obejrzeliśmy zdjęcia błotniaka łąkowego w naturalnych warunkach jego życia oraz poznaliśmy sposoby zdobywania informacji o tym ptaku. Okazało się, że tak jak w przypadku innych ptaków stosuje się powszechnie znane obrączkowanie, wyraźne znakowanie ptaków oraz zakładanie GPS ów, w formie tzw. „plecaczków” umieszczanych na ich grzbietach. Ważnym źródłem informacji są zdjęcia zrobione z ukrycia bądź umieszczanie w odpowiednich miejscach, odpowiednio ukrytych aparatów. Ucieszył nas fakt, że są ludzie dbający o bezpieczeństwo ptaków, które wobec działalności człowieka często pozostają bezbronne. Spotkanie zakończone krótkim quizem potwierdziło, że wszyscy słuchaliśmy z uwagą.

Sylwia Krasnodębska

Pozostałe Aktualności