Ogłoszenie!!!

 W Aktualności

Zawiadamiamy, że decyzją  Organu Prowadzącego, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy oraz oddział przedszkolny zawieszają działalność opiekuńczą do dnia 15 maja 2020 roku.

Pozostałe Aktualności