Obchody 11 listopada 2018r

 W Aktualności

11 listopada 2018 roku miała miejsce, szczególna dla mieszkańców Gminy Suchożebry oraz społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Krynicy, uroczystość. W tym dniu byliśmy uczestnikami Gminnych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w ramach których dokonano odsłonięcia odrestaurowanego pomnika Wolności znajdującego się na placu szkolnym i uroczystego nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Krynicy. Społeczność szkolna: dyrektor, nauczyciele, uczniowie, pracownicy, zaproszeni goście, mieszkańcy wsi zebrali się przed budynkiem szkoły. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Suchożebry, główny organizator uroczystości – Pan Jacek Świrski, Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie – Pani Renata Soszyńska, Radna Powiatu Siedleckiego – Pani Małgorzata Stolarzewska – Sierakowska, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie – Pan Adam Skup, emerytowana Starsza Wizytator – Pani Jadwiga Kwiatkowska, Przewodnicząca Rady Gminy Suchożebry – Pani Małgorzata Osińska, Radni Rady Gminy Suchożebry, Sekretarz Gminy Suchożebry – Pani Agnieszka Rawa, Sołtysi poszczególnych Sołectw, Wójt Elekt Gminy Suchożebry – Pan Krzysztof Bujalski, w imieniu Senatora RP Pana Waldemara Kraski – Pan Piotr Woźniak, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Suchożebrach – Pan Krzysztof Makowiecki, Dyrektor Solbetu Podnieśno – Pan Marek Dobosz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej – Pani Dorota Todorska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Krześlinie – Pani Maria Chełstowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach – Pani Elżbieta Żelazowska, były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krynicy – Pan Lechosław Nowak, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej. Towarzyszył nam także sobowtór Józefa Piłsudskiego w stroju z epoki w osobie Pana Mieczysława Rymuzy. Następnie wszyscy zgromadzeni, na czele z pocztem sztandarowym, udali się w uroczystym pochodzie do miejscowego kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Mszę Świętą, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru, celebrował Proboszcz Parafii ksiądz Mirosław Sidoruk.

Po Mszy Świętej poczty sztandarowe i uczestnicy uroczyście przeszli pod Pomnik Wolności, gdzie nastąpiła ceremonia odsłonięcia. Odnowiony pomnik, nie do końca zgodny ze swoim pierwowzorem jest wizją artystyczną architekta siedleckiego pana Andrzeja Bakiery.

Wójt Gminy Suchożebry, Pan Jacek Świrski, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Osińska, Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie– Pani Renata Soszyńska, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Suchożebrach – Pan Krzysztof Makowiecki poprzez rozwiązanie szarfy dokonali uroczystego odsłonięcia pomnika. Następnie delegacje zaproszonych gości złożyły wiązanki kwiatów w hołdzie Wielkiemu Polakowi. Kolejnym punktem uroczystości było wspólne odśpiewanie pieśni „Pierwsza Brygada”

Następnie wszyscy uczestnicy udali się do sali wiejskiej na dalszą część uroczystości. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych szkół oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Suchożebry odśpiewano Hymn Państwowy. Pani Dyrektor Szkoły Teresa Rozbicka powitała wszystkich zebranych, podała cel uroczystości, w krótkich słowach przedstawiła historię szkoły i uzasadniła wybór patrona. Przewodnicząca Rady Gminy Suchożebry odczytała uchwałę nadania imienia Szkole Podstawowej w Krynicy, a Pani Dyrektor akt ufundowania szkole sztandaru. Ważnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kolejnym punktem ceremonii oficjalnych było ślubowanie na nowy Sztandar. Tekst przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele uczniów wszystkich klas. Uroczyste ślubowanie zamykało najważniejszą część uroczystości.

Potem głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swych wypowiedziach podkreślili wyjątkowy charakter tej uroczystości. Po przemówieniach, wyprowadzono poczty sztandarowe.

Później przedstawiono program muzyczno – artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej. Uczniowie za swoje występy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Dyrektor Szkoły Teresa Rozbicka przekazała podziękowanie dla wszystkich gości oraz tych, którzy przygotowali uroczystość i zadbali o jej przebieg. Poprosiła również zebranych o pamiątkowe wpisy do kroniki szkoły.

Dla wszystkich uczestników uroczystości przygotowano poczęstunek.

 

Pozostałe Aktualności