Listy z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty do rodziców i uczniów

 W Aktualności

W związku z zaistniałym zagrożeniem zakażenia koronawirusem prosimy o zapoznanie się z listami z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty z dnia 12 marca 2020r. dotyczącymi bezpieczeństwa i zachowania wszelkich środków ostrożności.

„Drodzy Uczniowie,

mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w szkołach,związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, proszę Was o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności.

Wyjątkowo ważne jest zadbanie o higienę osobistą oraz o pozostanie w miejscu zamieszkania. Apeluję,nie korzystajcie w tym czasie z miejsc użyteczności publicznej, w których występują duże skupiska ludzi np.: centra handlowe, miejsca rozrywki, środki komunikacji, place zabaw. Zaplanowane spotkania towarzyskie odłóżcie na inny termin.Zawieszenie zajęć w szkołach nie może być traktowane jako okres ferii. Wykorzystajcie czas wolny od zajęć w szkole do samodzielnej pracy w domu. Materiały przekazane przez nauczycieli niech służą Wam do rozwijania zainteresowań,utrwalania wiedzy, przygotowania do egzaminów. Swoją racjonalnie tak, aby dawała również przestrzeń do rozwoju indywidualnych pasji.

Pamiętajcie o tym,iż koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób o osłabionej odporności, osób starszych, zatem zadbajcie o ograniczenie kontaktów z osobami najbardziej narażonymi.Jednocześnie,mając możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, nie zapomnijcie zainteresować się osobami wymagającymi szczególnej troski- dziadkami, sąsiadami- w trudnym dla wszystkich czasie.

Proszę, korzystajcie tylko z wiarygodnych źródeł informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych:Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Jestem przekonana,że Wasza odpowiedzialna postawa i zrozumienie, przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia.

Z poważaniem, Mazowiecki Kurator Oświaty

Aurelia Michałowska”

„Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę o objęcie szczególną troską Państwa dzieci.

Wyjątkowo ważne jest zadbanie o zachowanie higieny osobistej oraz o ile jest to możliwe pozostawienie dzieci pod opieką w bezpiecznym miejscu ich zamieszkania. Apeluję, aby w tym czasie dzieci nie korzystały z miejsc użyteczności publicznej, w których występują duże skupiska ludzi np. centra handlowe, miejsca rozrywki, place zabaw.

Pamiętajmy o tym, iż koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób o osłabionej odporności, osób starszych, zatem należy zadbać o ograniczenie kontaktów dzieci z osobami najbardziej narażonymi.

Zwracamy również uwagę na konieczność monitorowania bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Proszę o korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji.

Jednocześnie zachęcam Państwa, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, do zainteresowania się i zaopiekowania osobami wymagającymi szczególnej troski – rodzicami,dziadkami, sąsiadami- w trudnym dla wszystkich czasie.

Mam nadzieję,że podjęte przez Państwa działania, zrozumienie i współpraca, przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia.

Z poważaniem, Mazowiecki Kurator Oświaty

Aurelia Michałowska”

Pozostałe Aktualności