INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 W Aktualności

Zachęcamy uczniów, aby w okresie zawieszenia zajęć nie rezygnowali z nauki i w tym celu korzystali z platformy edukacyjnej epodreczniki.pl/kształcenie-ogólne/ szkoła-podstawowa oraz epodreczniki/kształcenie-ogólne/edukacja-wczesnoszkolna.

Prosimy o poważne potraktowanie wiadomości dotyczących sposobów realizacji podstawy programowej przesyłanych sukcesywnie przez wychowawców poszczególnych klas.

Pozostałe Aktualności