Akademia z okazji 3-go Maja.

 W Aktualności

    W XVIII w. Rzeczpospolita Polska stała u progu utraty suwerenności. W wyniku I rozbioru dokonanego w 1772r., powstałego w związku z nim zamieszania oraz zabiegów państw ościennych o uzyskanie dalszych wpływów, nasz kraj chylił się ku upadkowi.

    W roku 1971pojawiła się nadzieja na uratowanie zagrożonej niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Obudziło ją uchwalenie konstytucji, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie, nazwanej z czasem Konstytucją 3 Maja.

    Świętując powstanie tak ważnego dokumentu, regulującego ówczesne prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 08.05.2017r. spotkaliśmy się na uroczystym apelu, przygotowanym przez pana Przemysława Dziewulskiego oraz uczniów klasy VI, podczas którego przypomnieliśmy sobie wydarzenia z tamtego burzliwego, niezwykle trudnego okresu oraz poznaliśmy znaczenie konstytucji dla naszego kraju. Wspólnie zaśpiewaliśmy nasz polski Hymn Narodowy oraz wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych, opiewających uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

                                                                                                                                                                             Sylwia Krasnodębska

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Pozostałe Aktualności